Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 29  pokazuj  pozycji

„Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla oświetlenia ulicznego odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr ewid.: 504/2, 491/2 w Marcinkowie oraz Budowa oświetlenia ulicznego drogi łączącej Marcinków Górny z Marcinkowem Dolnym. BGK.271.9.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-10-25 13:03
„Zakup ciągnika z osprzętem”. BGK.271.7.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-10-11 13:05
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Wąchock w sezonie zimowym 2023 / 2024 BGK.271.8.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-10-10 09:57
„Cyfrowa Gmina” – zakup sprzętu i oprogramowania” BGK.271.6.2023 Postępowanie krajowe Części: 3 2023-09-01 09:04
„Cyfrowa Gmina” – zakup sprzętu i oprogramowania” BGK.271.6.2023 Postępowanie krajowe Części: 3 2023-08-21 14:16
„Cyfrowa Gmina” – zakup sprzętu i oprogramowania” BGK.271.6.2023 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 4 2023-08-18 12:50
„Cyfrowa Gmina” – zakup sprzętu i oprogramowania BGK.271.5.2023 Postępowanie krajowe Części: 4 2023-08-17 11:59
„Cyfrowa Gmina” – zakup sprzętu i oprogramowania BGK.271.5.2023 Postępowanie krajowe Części: 4, 5 2023-08-16 15:15
„Cyfrowa Gmina” – zakup sprzętu i oprogramowania BGK.271.5.2023 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 6 2023-08-04 12:23
„Budowa centrum administracyjnego w gminie Wąchock” BGK.271.1.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-07-31 11:11
„Budowa centrum administracyjnego w gminie Wąchock” BGK.271.1.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-07-25 11:49
„Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku” BGK.271.3.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-07-05 10:36
„Bieżące utrzymanie dróg i roboty w pasie drogowym na terenie Gminy Wąchock w roku 2023” BGK.271.4.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-06-05 11:12
„Budowa centrum administracyjnego w gminie Wąchock” BGK.271.1.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-06-05 11:09
„Budowa drogi wewnętrznej – ciągu pieszo – jezdnego na działce 467 i 482 w Wąchocku” BGK.271.2.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-05-10 13:57
„Budowa centrum administracyjnego w gminie Wąchock” BGK.271.1.2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-03-28 14:04
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock w okresie od 15.11.2022 r. do 15.04.2023 r.” BGK.271.7.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-11-16 09:36
„Odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąchocku od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.” GKE.271.1.2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-11-08 11:44
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock w okresie od 15.11.2022 r. do 15.04.2023 r.” BGK.271.6.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-10-19 11:08
„Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock”. BGK.271.5.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-07-25 13:11
„Budowa drogi gminnej Wymysłów -Rataje nr 394044T od drogi powiatowej Wąchock -Siekierno -Leśna (przez miejscowości Rataje , Węglów, Wielka Wieś) na odcinku od nowej nawierzchni bitumicznej do granicy lasu odcinek - 155 mb - etap III”. BGK.271.4.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-07-22 10:19
„Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole”. BGK.271.3.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-06-28 11:16
„Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock”. BGK.271.2.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-06-06 14:30
„Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole”. BGK.271.1.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-25 20:47
„Odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.” GKE.271.1.2021 Postępowanie unijne Części: 1 2022-02-08 12:10

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa