Lista postępowań PZP

Pozycje 1-8 z 8  pokazuj  pozycji

BGK.271.6.2022 „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock w okresie od 15.11.2022 r. do 15.04.2023 r.” Gmina Wąchock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-27 2022-10-12 10:00 --
BGK.271.2.2022 „Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock”. Gmina Wąchock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-12 2022-06-06 10:00 2022-06-07
BGK.271.1.2022 „Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole”. Gmina Wąchock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-15 2022-03-31 10:00 2022-05-18
BGK.271.4.2021 Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T – "Wielka Wieś – Osiedle" w miejscowości Wielka Wieś. Gmina Wąchock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-11-10 2021-11-25 10:00 2022-01-04
GKE.271.1.2021 „Odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.” Gmina Wąchock Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-10-20 2021-12-30 11:00 --
BGK.271.3.2021 „Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejących budynków gospodarczych” Gmina Wąchock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-25 2021-09-23 10:00 --
BGK.271.2.2021 „Przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działce o nr ewid. 655 w Marcinkowie”. Gmina Wąchock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-16 2021-08-02 10:00 --
BGK.271.1.2021 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów, ul. Rzeczna”. Gmina Wąchock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-10 2021-06-25 10:00 2022-01-03

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa