Lista postępowań PZP

Pozycje 1-15 z 15  pokazuj  pozycji

BGK.271.10.2023 „Budowa Centrum Administracyjnego w Gminie Wąchock” Gmina Wąchock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-10-24 2023-11-17 10:00 --
BGK.271.9.2023 „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla oświetlenia ulicznego odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr ewid.: 504/2, 491/2 w Marcinkowie oraz Budowa oświetlenia ulicznego drogi łączącej Marcinków Górny z Marcinkowem Dolnym. Gmina Wąchock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-09-22 2023-10-10 10:00 --
BGK.271.8.2023 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Wąchock w sezonie zimowym 2023 / 2024 Gmina Wąchock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-19 2023-10-03 10:00 --
BGK.271.7.2023 „Zakup ciągnika z osprzętem”. Gmina Wąchock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-15 2023-09-26 10:00 --
BGK.271.6.2023 „Cyfrowa Gmina” – zakup sprzętu i oprogramowania” Gmina Wąchock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-04 2023-08-14 10:00 --
BGK.271.5.2023 „Cyfrowa Gmina” – zakup sprzętu i oprogramowania Gmina Wąchock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-07-23 2023-07-31 10:00 --
BGK.271.4.2023 „Bieżące utrzymanie dróg i roboty w pasie drogowym na terenie Gminy Wąchock w roku 2023” Gmina Wąchock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-27 2023-05-12 12:00 --
BGK.271.3.2023 „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku” Gmina Wąchock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-04-25 2023-05-11 10:00 --
BGK.271.2.2023 „Budowa drogi wewnętrznej – ciągu pieszo – jezdnego na działce 467 i 482 w Wąchocku” Gmina Wąchock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-31 2023-04-17 10:00 --
BGK.271.1.2023 „Budowa centrum administracyjnego w gminie Wąchock” Gmina Wąchock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-02-21 2023-03-09 10:00 --
BGK.271.7.2022 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock w okresie od 15.11.2022 r. do 15.04.2023 r.” Gmina Wąchock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-20 2022-11-04 10:00 --
GKE.271.1.2022 „Odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąchocku od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.” Gmina Wąchock Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-09-16 2022-10-21 11:00 --
BGK.271.5.2022 „Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock”. Gmina Wąchock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-08 2022-06-29 10:00 --
BGK.271.4.2022 „Budowa drogi gminnej Wymysłów -Rataje nr 394044T od drogi powiatowej Wąchock -Siekierno -Leśna (przez miejscowości Rataje , Węglów, Wielka Wieś) na odcinku od nowej nawierzchni bitumicznej do granicy lasu odcinek - 155 mb - etap III”. Gmina Wąchock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-31 2022-06-24 10:00 --
BGK.271.3.2022 „Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole”. Gmina Wąchock Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-25 2022-06-09 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa